VÁCH NGĂN TRANG TRÍ


Ưu điểm:
-Cắt được mọi hoa văn dù là mảnh nhất tạo được sự uốn lượn mang một nét riêng.