VẬT DỤNG NGOÀI TRỜI


– Giữ được màu sắc lâu, dễ liên kết với mọi phụ kiện.
– Chịu được mọi môi trường thời tiết, chịu được nước, không bị xuống màu, oxi hóa, đóng rêu