MÔ HÌNH QUẢNG CÁO


Ưu điểm:
– Sử dụng Pima cho màu sắc in chuẩn đẹp.
– Độ cứng cao, tạo mặt dựng mà không cần khung xương đẹp, tiết kiệm