Trang chủ Shop T?M VÁN NH?A PIMA C?M TH?CH T?M VÁN NH?A PIMA C?M TH?CH 8804

T?M VÁN NH?A PIMA C?M TH?CH 8804

T?m ván nh?a Pima c?m th?ch là m?t s?n ph?m thân thi?n v?i môi tr??ng v?i nét ??p và ch?t l??ng v??t tr?i h?n so v?i nh?ng nguyên li?u xây d?ng c? nh? ?á hoa c??ng, ván ép, MDF, MFC… L?i th? riêng bi?t c?a nó là d? dàng ?? xây d?ng, ch?ng th?m, ch?ng ?n mòn và ??c bi?t là có th? s? d?ng trong môi tr??ng ?m ??t. Vì v?y, v?i t?t c? các ?u ?i?m ?áng chú ý ?ó, s?n ph?m ?ang tr? thành xu h??ng m?i trong ngành trang trí n?i th?t và v?t li?u hàng ??u ?? nâng c?p m? quan không gian s?ng.

Mô tả

?ng d?ng.

Trang trí n?i th?t khách s?n, gi?i trí nhà hàng câu l?c b?, siêu th?, showroom, cao ?c v?n phòng, bi?t th?, karaoke …

??c Tính

1 Kích Th??c 1200*2400 mm có th? thay ??i ???c
2 ?? dày 3.8mm, 4.8mm, 5,8mm, … 10mm
3 Kh?i l??ng riêng 2000~2200 kg/m3
4 Thi?t k? Màu c?m th?ch
5 C?u trúc Nh?a c?ng+ ?á c?m th?ch+ (l?p ph? UV)+ Màng b?o v? PE

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “T?M VÁN NH?A PIMA C?M TH?CH 8804”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *